Strategi og idéutvikling

Strategi og idéutvikling

Helt siden Mål & Mening ble etablert i 1997 har vi lagt stor vekt på å forstå oppdragsgivers forretningsmessige og markedsmessige utfordringer for å kunne gjøre en best mulig jobb med utvikling av strategi, budskapsutvikling og taktiske virkemiddler.

Gjennom egen kompetanse, ledererfaring og samarbeid med krevende og dyktige oppdragsgivere har Mål & Mening opparbeidet en strategisk forståelse som innebærer at vi kan omsette strategien til kommunikasjonsløsninger som fungerer og gir resultater.


Sorry, comments are closed for this post.