strategi3

Strategi & idéutvikling

Helt siden Mål & Mening ble etablert i 1997 har vi lagt stor vekt på å forstå oppdragsgivers forretningsmessige og markedsmessige utfordringer for å kunne gjøre en best mulig jobb med utvikling av strategi, budskapsutvikling og taktiske virkemidler. Gjennom vår erfaring har Mål & Mening utviklet en betydelig strategisk kompetanse som innebærer at vi kan omsette strategien til optimale kommunikasjonsløsninger som fungerer og gir resultater.