verdierVåre verdier

Mål & Mening har et sett av verdier som vi etter beste evne prøver å leve opp til hver eneste dag.

Faglig oppdatert

Å være oppdatert betyr også å være sulten, både på ny kunnskap eller nye måter å løse oppgavene på. Vi er aktive med å oppsøke fagmiljøer som kan tilføre oss ny kompetanse.

Til å stole på

Våre oppdragsgivere skal være trygge på at vi løser oppgavene og leverer i henhold til avtale. Vi skal anbefale de løsninger som oppdragsgiver er best tjent med, og ikke hva som er best for Mål & Mening sin økonomi.

Samarbeidsorientert

Daglig møter vi dyktige og krevende oppdragsgivere som vet hva de vil.
I dette samspillet utvikler vi de beste løsningene. Vi har respekt for våre oppdragsgiveres erfaring og kompetanse, men samtidig utfordrer og overasker vi daglig våre oppdragsgivere med våre forslag og løsninger.